A A A

Skolotāji 2023./2024.m.g.

 Skolotājs  Mācāmais priekšmets
Evita Piraga Skolas direktore, Latviešu valoda
Nata Raudone Direktores vietniece mācību darbā, mūzika
Agita Jansone Direktores vietniece ārpusklases darbā, sākumskolas skolotāja, (3.klase)
Gunita Lintiņa Sākumskolas skolotāja, (4.klase)
Aija Barkāne  Skolotāja palīgs
Valija Baumgarte   Datorika, bibliotekāre (5.klase)
Elīna Blumberga Angļu valoda
Rina Ivanova Matemātika,  krievu valoda
Sandra Some Vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības, dabas zinības (8.klase)
Sandra Ridus  Dizains un tehnoloģijas
Anda Cupruna Latviešu valoda un literatūra, teātra māksla (9.klase)
Valda Silantjeva Ķīmija , bioloģija, fizika
Artūrs Turiks Sports un veselība, datorika (7.klase)
Kaspars Karlsons  Dizains un tehnoloģijas
Zinta Puriņa Vizuālā māksla
Alda Geiko sākumskolas skolotāja (2.klase)
Iveta Kreivina  sākumskolas skolotāja (1.klase)