A A A

Skolotāji 2018./2019.m.g.

 Skolotājs  Mācāmais priekšmets
Evita Piraga Skolas direktore, Latviešu valoda
Aija Barkāne Direktores vietniece mācību darbā, sākumskolas skolotāja
Agita Jansone Direktores vietniece ārpusklases darbā, sākumskolas skolotāja
Skaidrīte Griga Sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla
Nata Raudone Sākumskolas skolotāja, mūzika
Valija Baumgarte Sākumskolas skolotāja, informātika
Elīna Eglīte angļu valoda (sākumskola)
Rina Ivanova Matemātika,  krievu valoda
Sandra Some Vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības, dabas zinības
Ieva Vaivode Angļu valoda (pamatskola)
Sandra Ridus Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Inese Sproģe Latviešu valoda un literatūra
Valda Silantjeva Ķīmija , bioloģija, fizika
Sergejs Karžaņecs Sports, mājturība un tehnoloģijas zēniem