A A A

Skolotāji 2022./2023.m.g.

 Skolotājs  Mācāmais priekšmets
Evita Piraga Skolas direktore, Latviešu valoda
Nata Raudone Direktores vietniece mācību darbā, Sākumskolas skolotāja, mūzika
Agita Jansone Direktores vietniece ārpusklases darbā, sākumskolas skolotāja, (2.klase)
Gunita Lintiņa Sākumskolas skolotāja, (3.klase)
Aija Barkāne  Sākumskolas skolotāja, skolotāja palīgs
Valija Baumgarte Sākumskolas skolotāja,(4.klase),  datorika, bibliotekāre
Elīna Eglīte Angļu valoda
Rina Ivanova Matemātika,  krievu valoda
Sandra Some Vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības, dabas zinības
Sandra Ridus  Dizains un tehnoloģijas
Anda Cupruna Latviešu valoda un literatūra
Valda Silantjeva Ķīmija , bioloģija, fizika
Artūrs Turiks Sports un veselība, datorika
Ēriks Prenclavs  Dizains un tehnoloģijas
Rosita Daume Vizuālā māksla
Alda Geiko sākumskolas skolotāja (1.klase)