A A A

Skolotāji 2021./2022.m.g.

 Skolotājs  Mācāmais priekšmets
Evita Piraga Skolas direktore, Latviešu valoda
Nata Raudone Direktores vietniece mācību darbā, Sākumskolas skolotāja, mūzika
Agita Jansone Direktores vietniece ārpusklases darbā, sākumskolas skolotāja
Gunita Lintiņa Sākumskolas skolotāja
Aija Barkāne  Sākumskolas skolotāja
Valija Baumgarte Sākumskolas skolotāja, informātika/datorika, bibliotekāre
Elīna Eglīte Angļu valoda, sākumsskolas skolotāja
Rina Ivanova Matemātika,  krievu valoda
Sandra Some Vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības, dabas zinības
Sandra Ridus Mājturība un tehnoloģijas meitenēm, Dizains un tehnoloģijas
Anda Cupruna Latviešu valoda un literatūra
Valda Silantjeva Ķīmija , bioloģija, fizika
Artūrs Turiks Sports un veselība, datorika
Ēriks Prenclavs Mājturība un tehnoloģijas zēniem, Dizains un tehnoloģijas
Rosita Daume Vizuālā māksla
Ance Vanadziņa sākumskolas skolotāja