A A A

Interešu izglītības pulciņu grafiks

Rokdarbi 1.-3.kl.  sk.S.Ridus

Ansamblis 1.-3.kl.  sk.N.Raudone

Sports un veselība 1.-2.kl.  sk.A.Turiks

Sports  3.-5.kl. sk.A.Turiks

Tautiskās dejas 1.-4.kl. sk.A.Jansone

Tautiskās dejas 5.-9.kl.  sk.A.Jansone

Vizuālā māksla 3.-7.kl. sk. R.Daume

Ansamblis 4.-9.kl. sk.N.Raudone

Rokdarbi  4.-6.kl. sk.S.Ridus

Pirmdiena  Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 13:20 Sports  3.-5.kl.   8:15 Ansamblis 4.-9.kl.  8:15 Ansamblis 1.-3.kl.  13:20 Sports 1.-2.kl.  
 14:00 Rokdarbi 1.-3.kl.  13:20 Ansamblis 1.-3.kl.   15:00 Tautiskās dejas 5.-9.kl.  14:10 Vizuālā māksla 3.-7.kl.  
 14:10 Sports 1.-2.kl  14:10 Tautiskās deja 1.-4.kl.  15:50 Sports 3.-5.kl.  15:00 Tautiskās dejas 1.-4.kl.  
 15:00 Tautiskās dejas 5.-9.kl.  15:00 Sports 6.-9.kl.  16:00 Rokdarbi 4.-6.kl.  15:50 Ansamblis 4.-9.kl.  
15:50 Sports 6.-9.kl. 16"30-19:00 Datorika 7.-9.kl.