A A A

Interešu izglītības pulciņu grafiks

Rokdarbi 1.-4.kl.  sk.S.Ridus

Koris 1.-4.kl.  sk. N.Raudone

Sports 1.-4.kl.  sk.A.Turiks

Tautiskās dejas 3.-7.kl. sk.A.Jansone

Vizuālā māksla 4.-9.kl. sk.Sk.Griga

Aerobika  5.-9.kl.  sk.A.Jansone

Ansamblis 5.-9.kl. sk.N.Raudone

Sports  5.-9.kl. sk.A.Turiks

Rokdarbi meit. 5.-9.kl. sk.S.Ridus

Amatu mācība zēniem 5.-9.kl. sk. Ē.Prenclavs

Pirmdiena  Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

 13.30   Koris 1.-4.kl

 13.30   Sports 1.-4.kl.  13.30   Koris 1.-4.kl.  14.15      Sports 1.-4.kl.   
 14.15   Dejas 3.-7.kl.  15.10    Ansamblis 5.-9.kl.   15.00  Dejas 3.-7.kl.  15.10   Sports 5.-9.kl.   
 15.10     Rokdarbi 1.-4.kl.   15.10    Sports 5.-9.kl 15.10   Amatu mācība 5.-9.kl.   15.10   Ansamblis 5.-9.kl.   
 15.30    Aerobika 5.-9.kl.  16.00    Rokdarbi 5.-9.kl.  16.20 - Aerobika 5.-9.kl.   16.00  Vizuālā māksla 4.-9.kl.