A A A

Interešu izglītības pulciņu grafiks

Pirmdiena  Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
 8.15  Ansamblis 1.-4.kl.  14.00 Tautiskās dejas  1.-4.kl.  15.00  Ansamblis 5.-9..kl.  13.30   Tautiskās dejas 1.-4.kl. 8.15 Ansamblis 1.-4.kl.
 15.00 Sports 1.-4.kl.  15.00  Tautiskās dejas 5.-9.kl.  15.00 Rokdarbi 1.-4.kl.   15.00  Sports  1.-4.kl.  
 15.00 Tautiskās dejas  5.-9.kl.  16.00   Rokdarbi 5.-9.kl.  16.00 Vizuālā māksla 4.-9.kl. 15.00 Ansamblis 5.-9.kl.  
 16.00 Sports 5.-9.kl.      16.00  Sports 5.-9.kl.