A A A

Projekti

Skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektos:

1. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

2. PuMPuRS - Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

3. Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

4. Kultūras ministrijas kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” 

Skolas soma