A A A

Bērnudārzam 25

Gardenes pamatskolas pirmsskolas grupām  25 gadi!!!

                  Sprīdīši mēs visi esam,

                        Lielo lāpstu braši nesam.

                              Gudrības mēs ejam krāt,

                                      Dzimto zemi daudzināt.

Un tā, gluži neticami Sprīdīša ceļš mums visiem kopā aizvijies jau 25 gadu garumā. Kā jau katrā ceļā, bijuši gan sīki akmentiņi, gan oļi, gan pagadījies pa kādam lielākam akmenim, taču mēs tiem droši esam kāpuši pāri un šobrīd, visi kopā iesoļojam jau 26.gadiņā. 

Bet kurš gan svētkos spēj domāt tikai par pagājušām likstām. Visam pāri ir gandarījums un prieks par paveikto šajos 25 gados. Mūsu pirmsskolas grupiņās izaudzinātās paaudzes ir bijušas visu nedienu un pūliņu vērtas. Ieguldīto darbu ir novērtējuši arī vecāki, veltot mums sirsnīgus apsveikuma vārdus un novēlot tālākajam darbam  saglabāt iedvesmu, spēku un mīlestību.

Tā nu ir sagadījies, ka Sprīdītis savas gaitas plašajā pasaulē ir sācis tieši rudenī - 20. oktobrī, kas ir bagāts ar savu krāsainību ne tikai dabā, bet atspoguļojas arī pirmsskolas grupiņu ikdienā un neskaitāmajos svētku pasākumos.

Jubilejas svinības aizritējušas  sirsnīgā un mīļā gaisotnē. Prieks, ka visu sirdis sildījuši bērnu, kolēģu un vecāku sveicieni, bet vislielāko jautrību visiem klātesošajiem sagādājusi Karlsona un Pepijas negaidītā ierašanās. Un kas gan būtu jubileja bez kūkām, svecītēm un jautrām rotaļām.

Skaistais, saulainais un siltā rudens krāsainais rīts nesis prieku pavisam  mazajiem un jau lielākiem pirmsskolniekiem, viņu skolotājām un skolotāju palīgiem.

Lai tik pat krāsains Sprīdīša ceļš nākotnē!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Direktores vietniece audz. darbā  Anita Prince

Zinību diena pirmsskolā

2.septembris – ZINĪBU DIENA!

Ar šo mācību gadu Gardenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņām jauna tradīcija – ZINĪBU DIENA, kā svinīgs, muzikāls rīta pasākums visu grupiņu bērniem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Piedalās protams arī vecāki, kuri nav aizņemti savās ikdienas gaitās.

  Šogad bērnus ar jauna mācību gada sākšanos sveica Cipariņš (skolotāja Alda). Pēc jautras iesildīšanās dejās un rotaļās, Cipariņam pievienojās Sprīdītis (skolotāja Elīna Anna), kurš izrādīja lielu vēlmi šogad apmeklēt bērnudārzu. Jautājums tikai: kurā grupiņā viņš varētu iet???

  Parādot savas zināšanas Ābeces gudrībās, skaitot, dziedot un atbildot uz Cipariņa un bērnu āķīgajiem jautājumiem, nolemjam, ka Sprīdītim vispiemērotākā būs grupa „Sprīdīši”. Jāpiebilst, ka šogad šī grupiņa sāk darbu jaunās, skaistās izremontētās telpās.

  Pēc jaukas parotaļāšanās, dziesmām un dejām, grupu skolotājas pasniedz bērniem svētku cienastiņus – augļus un saldumus. Pēc kopīga foto ar Cipariņu un Sprīdīti, bērni dodas ikdienas darbos savās grupiņās.

Direkt. vietn. audz. d. A.Prince

Popiela

21. februārī visu pirmsskolas grupiņu bēŗni, audzinātājas, auklītes un vecāki pulcējās uz muzikālu pasākumu - "Popiela"

Katra grupiņa, ieskaitot pašus mazākos, uzstājās ar savu priekšnesumu.

Aktīvu dalību konkursā ņēma arī audzinātājas un auklīšu komanda, priecējot klātesošos ar dziesmu "Mammu, es gribu!"

Prieks, ka pasākumu atbalstīja arī vecāki ar saviem dziesmu atveidojumiem.

Tā kā konkursa tēma bija:"Dažādu tautu dziesmas", izskanēja gan angļu, gan latviešu, krievu un čigānu dziesmas, ar pieskaņotiem tērpiem un aksesuāriem.

Katra dziesma bija kā vesels uzvedums.

To visu uzmanīgi vēroja un vērtēja kompetenta žūrija: kuras sastāvā bija gan skolas skolotāji, gan vecāku pārstāvis, kā arī viesis no Norvēģijas- filoloģijas studente no Oslo.

Žūrija pēc katra priekšnesuma, priecēja mazos māksliniekus ar smaidiņu, bet noslēgumā, katrai komandai tika arī izdots diploms attiecīgā nominācijā un čupītis smaidīgas sejiņas izskatā.

Pasākumu vadīja atraktīvā audzinātāja Vita un par mūziku rūpējās tikpat neatkārtojamais dīdžejs - mūzikas skolotāja Inga.

Noslēgumā visi izpriecājās jautrā disenītē kopā ar vecākiem.