A A A

Skaļā lasīšana

Š.g. 17.01. Gardenes pamatskolā notika "Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība" 5.-6.klasēm.

Piedalījās  seši skolēni E. Budkeviča, P.Gūtmane, M. Komarova, L.Raudone, E. Reingolcs, L.Ridus no 6 klases - skolotāja Inese Sproģe .

No piektās klases piedalījās pieci skolēni R. Brakmane. M. Papušina, A. Daugle,V. Sviridova, A.Safonova - skolotāja Skaidrīte Griga.

Noskatīties skolēnu sniegumu un izvērtēt lasījumu bija ieradusies Dobeles novada bibliotēkas vadītāja Brigita Baumane.

Uz Dobeles novada sacensībām, marta mēnesī tika izvirzīti Viktorija Sviridova un Elvis Reingolcs.