A A A

Izgaismo Latviju!

  1. Novembrī PLKST. 17.00

ikviens  Gardenes iedzīvotājs, skolēni un skolotāji, pirmsskolas grupu bērni un vecāki, tiek aicināti uz svecīšu brīdi

 par godu Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienai.

„Izgaismosim Latviju!”

Un katrs, kam sirdī dārga ir Latvija, aicināts iedegt savu svecīti pie Gardenes pamatskolas.