A A A

Pirmsskolas grupiņām sava avīzīte!

Gardenes pamatskolas pirmsskolas grupiņām sava avīzīte!

Tas nu ir noticis, un turpmāk 30. novembris – Andru un Andreju diena, būs mūsu pirmsskolas grupiņu avīzes „Gadalaiku karuselis” dzimšanas diena.

Laiki ir mainījušies un ierastie foto albūmi ir tikai svarīgāko notikumu atspoguļojums. Tie nesniedz pārskatu par visu grupiņās notiekošo, turklāt nav pieejami visiem interesentiem. Tā radās doma par savu avīzi un grupiņu skolotājām, ieguldot ne mazums darba un sava brīvā laika „Gadalaiku karuselim” pirmais numurs ir tapis. To plānots izdot 4 reizes gadā (novembrī, februārī, maijā un augustā), sekojot gadalaiku un raibu raibo notikumu ritējumam  pirmsskolas grupiņās, gan ikdienā, gan svētkos.

  Avīzīte būs pieejama lasīšanai kā bērniem un viņu vecākiem, tā arī pirmsskolas un skolas pedagogiem un visiem ,kam interesē, kas pie mums notiek.

 Atliek vien novēlēt, lai „Gadalaiku karuselim” ilgs mūžs un tas kļūst par arvien interesantāku un visu gaidītu izdevumu!

Anita Prince,

 Gardenes pamatskolas direktores vietniece