A A A

Mācību priekšmetu dienas

Daudzi skolēni ar lielu entuziasmu palīdz angļu valodas skolotājai Veronikai  gatavoties Angļu valodas dienai, 

kurā notiks dažādas aktivitātes: viktorīna, dziesmas, dzeja, teātris utml.