A A A

Mūsu dejotāji

Šogad ir lielo Dziesmu un Deju svētku gads.

Arī mūsu mazie dejotāji čakli mēģina, piedalās rīkotajos koncertos novadā.

Ceturtdien kolektīvs brauc piedalīties deju skatē. 

Ceram, ka noteikti viņus redzēsim dejojam vasaras sākumā Ķestermeža estrādē.