A A A

Burtiņsvētki 1.klasei

Kad 1.klases skolēni ir labi apguvuši Ābeces prasmes- zina burtus, ciparus un prot jau labi lasīt un ir gatavi to parādīt citiem, tiek rīkota uzņemšana sākumskolas kolektīvā Ābečnieku jeb Burtiņsvētki. 

1.klases skolēnus sagaidīja Ābece, kura pastāstīja, ka viņu ir izlasījuši vecmāmiņa un vectētiņš, izlasīja tētis un mamma un ielika plauktā. Ābece ir aizmukusi un priecīga satikt bērnus, kuri labprāt to arvien lasīs. 

Vai 1.klase ir labi apguvusi pamatprasmes, pārbaudīja 2.klase ar uzdevumiem matemātikā, 3.klase ar uzdevumu latviešu valodā un 4.klase ar uzdevumu dabas zinībās. Pirmklasnieki godam izturēja visus pārbaudījumus un saņēma par tiem balvas. 

Noslēgumā visi skolēni devās jautrā "vilciena" dejā. 

Veiksmīgu Jums mācību gadu!