A A A

Projektu diena

        10.februārī skolotāji devās pieredzes apmaiņā uz Ozolnieku vidusskolu. Tur viņi iepazinās ar skolu, piedalījās dažādās stundās, vērojot to gaitu. 

Varēja salīdzināt ar savu darbu un arī iemācīties kaut ko jaunu. 

      Tai pašā laikā skolēniem notika Projektu diena, kuras galvenā tēma bija Ēdienu gatavošana. Tai pakārtotas bija matemātika, latviešu, krievu, angļu valodas, sociālās zinības un sports un veselība. Bija gan jāizrēķina produktu patēriņš, gan jāuzraksta receptes dažādās valodās, gan jāveic pētījumi. 

    Kopumā Projektu diena bija izdevusies!