A A A

Latvijas dzimšanas dienā

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks)

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu šodien skolā visi tika aicināti uz nelielu koncertu, kurā dzirdējām dzejoļus, uzstājās skolas ansambļi, dejoja lielo klašu deju kolektīvs. 

Vakarā līdz ar tumsu visi aicināti ar savām svecītēm  Izgaismot Latviju.

Priecīgus Jums svētkus!