A A A

Novembris- svētku mēnesis

11.novembrī - Lāčplēša dienā - skolā norisinājās 5.-9.klašu viktorīna "Vai pazīsti Latviju?" 

Jauktajām komandām bija jāatbild uz  jautājumiem no dažādām tēmām - vēsture, daba, māksla, sociālās zinības u.c.   Vakarā pl. 17:30 interesenti piedalījās Lāpu gājienā Dobelē.

Līksmi Jums sagaidīt Latvijas dzimšanas dienu!

Bites (Zinaīda Lazda)

Ap māti bites aplīp rudenī,

Ap savu valsti mēs, kad vētras staigā.

Ap Latviju, kam vairogs zvaigžņu zaigā,

Mēs aplīpam kā bites rudenī.

                                         Ap savu robežu, ap savu pašu zemi

                                         Mēs rokās dodamies un vienprātībā cietā.

                                         Kā vienā kalumā, kā vienā reizē lietā

                                         Mēs cieši stājamies ap savu pašu zemi.

Skrien strauji vējš, un baigi satumst rieti,

Ap savu māti bites turas cieti.