A A A

Skolotāju diena

Ik skolotājs ir burvis,

un eņģelis mazliet. 

Jo, zināšanas sējot, 

Caur gadsimtiem spēj iet. 

/M.Bārbele/

Šodien skolas aktu zālē tika sumināti skolotāji, jo oktobrī svinam Skolotāju dienu. 

Paldies Skolas vecāku padomei un 9.klasei!