A A A

Skola aicina

Dar' man tēv(i)s pastaliņas,

Pērc man staltu cepurīt, 

Šuj man svārkus, māmuliņa, 

Skolā iet'i man gribās!