A A A

Ugunsdrošiba

Gatavojoties jaunajam 2022./2023.mācību gadam viss skolas kolektīvs atkārtoja ugunsdrošības noteikumus un praktiski izmēģināja uguns dzēšanu ar dažādiem ugunsdzēšanas aparātiem.

Lai drošs un mierīgs Jums šis mācību gads!