A A A

Iedejojam vasaru

Nāc nākdama, vasariņa,
Visi bērni tevi gaid!
Tevi gaida atnākami,
Mani lielu uzaugam.

Jau maijā Ceriņu festivāla laikā bērnudārza mazie dejotāji "Knauķi"un 1.-4.klašu dejotāji rādīja savu deju soli P.Upīša ceriņu dārzā. 

7.jūnijā visi skolas dejotāji priecēja ar savām dejām Gardenes ciemata iedzīvotājus.

Paldies skolotājai Agitai Jansonei par dejotprieku!