A A A

9.klasei - Pēdējais zvans

Nemanot mācību gads tuvojas noslēgumam, un klāt ir patīkamais un satraucošais brīdis – pēdējais zvans, kam seko skaistais izlaidumu laiks.

Diena pēdējā, vēl visi kopā,
Vārdus sirsnīgākos gribas pateikt man:
– Nesanāksim vairs kā bites stropā,
Tomēr mīlam tevi! – skolai dziesma skan.
                                     (I. Driķe)
 
Veiksmi eksāmenos !