A A A

Uzņemšana 1.klasē

Gardenes pamatskola uzsāk izglītojamo uzņemšanu 1.klasē 2022./2023. mācību gadam.

Dokumentu iesniegšana no 01.03.2022. līdz 31.03.2022.:

1. nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Gardenes pamatskolas elektronisko pasta adresi     gardenes.psk@dobele.lv

 

2. iesniedzot klātienē iepriekš aizpildītu iesniegumu. Iesniegums pieejams pielikumā un Gardenes pamatskolā pie lietvedības sekretāres.