A A A

Adventes laikā

Adventes laiks  ir laiks, kad gribas atskatīties uz jau padarīto un pasapņot par to, kas vēl šajā dzīvē katram no mums ir lemts.

Tas ir laiks, kad vismaz uz brīdi gribas apstāties, lai ļautu mieram ieplūst sevī.

Degsim sveces! Pa vienai katru svētdienu līdz pašiem Ziemassvētkiem un gaidīsim svētku brīnumu kopā!

Adventes vainagā četras sveces ,decembrī dedzināt sāc;

Lai sveču liesmiņas sasilda sirdi ikvienam no mums.

Pirmo svecīti iededzini - veselībai,

Otro - cerībai,

Trešo - mīlestībai,

Un ceturto - labklājībai.

Bet egles spožums, lai mirdz laimei un saticībai.