A A A

Ziedu paklājs

Rudens atvasaras dienās siltā saule silda skolas pagalmu. Skolēni atnesuši dažādus dabas materiālus un veido tradicionālo Ziedu paklāju. 

Laukuma vidū izveidojās skolas saīsināts nosaukums GPSK un katra klase veidoja dažādas mandalas. Bērni parādīja savu izdomu un radošumu.