A A A

Dzejas diena 2021

Šogad dzejas dienas notiek ar nosaukumu "Dzeja dzīvo".

Arī mūsu skolā atzīmējām šo dienu ar sava dzejoļa ilustrēšanu un lasīšanu. 

Katrs autors stāstīja to, kam tiek veltīts šis dzejolis un zīmējums. 

Dzeja ir dzīva tik ilgi, kamēr to kāds lasa, runā, zīmē un nodod tālāk.