A A A

Āra nodarbības

Tā kā nevaram mācīties klasēs, tad bērni labprāt iesaistās āra nodarbībās. 

Mums ir iespēja klasi sadalīt 2 grupās un vienlaicīgi strādāt pie diviem skolotājiem. 

Bez parastajām sporta stundām tagad ārā notiek arī mūzika, angļu valoda, sociālās zinības, matemātika un latviešu valoda, dabaszinības un vizuālā māksla.

Kā izauguši ir bērni, kamēr tos neredzējām!