A A A

Latvijai - 102

Lai arī šogad skolā nenotika svētku koncerts, veltīts Latvijas valsts dibināšanas gadadienai, tomēr  neatzīmēt to nevarēja.

pl 12 klasēs bērni  visā nopietnībā kopīgi dziedāja Valsts himnu,

vakarā pie skolas iedegās sveču liesmu tautiski raksti.

Airsnīgs sveiciens visiem svētkos!