A A A

Mēnesis attālinātās mācībās

Jau veselu mēnesi skolotāji un skolēni mācās un māca attālināti.  Mācību apjoms tiek apgūts, bet jāatzīst, ka skolotāji strādā vairāk, jo tas, ko var izrunāt mācību stundā klātienē, nav tik ātri uzrakstāms un izlasāms e-vidē. Skolēniem lielākais izaicinājums ir – mācīties patstāvīgi. 

Skolēniem, skolotājiem un vecākiem jautājām – Kas Jums patīk un kas nepatīk šajā attālinātā mācīšanās veidā?

Skolēni :

PATĪK

 

NEPATĪK:

 

Skolotāji

Patīk :

 

Nepatīk:

Vecāki

PATĪK:

NEPATĪK: