A A A

Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai Dobeles novada pašvaldībā ārkārtas situācijas laikā

Ārkārtas situācijas laikā no 2020.gada 1.aprīļa līdz mācību gada beigām tiks izsniegtas pārtikas pakas Dobeles novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kas mācās attālināti vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri atbilst vismaz vienam šādiem nosacījumiem:

     1)izglītojamā ģimenei saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;   

     2)izglītojamā ģimene saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārbaudītiem datiem ir daudzbērnu ģimene;

     3)izglītojamie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē; izglītojamie, kuriem piešķirta invaliditāte.

Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuru ģimenēm saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,  pārtikas paku saņemšanai vēršas Dobeles novada Sociālajā dienestā.

Daudzbērnu ģimeņu aprūpē esošo izglītojamo un izglītojamo, kuriem piešķirta invaliditāte, vecāki vai likumiskie pārstāvji piesakās pārtikas paku saņemšanai aizpildot elektronisko iesnieguma formu.  

Saite uz elektronisko iesnieguma formu  pieejama E-klasē un Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv .

Pieteikšanās ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.aprīlim.