A A A

Mācāmies attālināti

No 23. marta sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas valstī izsludināta Covid-19 infekcijas pandēmijas dēļ, mācību process izglītības iestādēs notiek attālināti.  Ikvienai mācību iestādei ir svarīgi, lai pašreizējā izglītības darba formātā tiktu panākts iespējami kvalitatīvs rezultāts. 

Šis ir  jaunas pieredzes apgūšanas un pārbaudījuma laiks visiem - skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Jāizmēģina jaunas mācību un mācīšanās metodes un paņēmieni. Ja arī kas nesanāks, kā iecerēts, saprotams -mēs visi mācāmies un kļūdīties ir pieņemami. 

Vissvarīgākais šobrīd ir saglabāt savu, savas ģimenes un līdzcilvēku veselību!