A A A

Tautas deju koncertā

17.janvārī mūsu deju kolektīvs piedalījās  tautas deju kolektīvu koncertā "Kāda laimīga sagadīšanās", kas   notika Brocēnu kultūras un izglītības centrā. 

Šajā pasākumā piedalījās arī  deju kolektīvi no Augstkalnes, Bikstiem, Žagares, Lutriņiem, Remtes, Blīdenes un Brocēniem. 

Bērniem bija iespēja vērot, kā zināmu deju izpilda citi kolektīvi, atcerēties agrāk dejotās un iepazīties ar jaunām dejām. 

 Pēc koncerta tika organizēta jautra disenīte !