A A A

5.klases iesvētības pamatskolā

Novembris Gardenes pamatskolā iesākas ar 5.klases iesvētībam. 6.klases skolēni sagatavoja interesantus un jautrus uzdevumus, sākot no krustvārdu mīklām līdz dejām. Šajā pasākumā piedalījās tikai 5. un 6. klases skolēni un viņu skolotājas,bet pēc tam bija diskotēka visai skolai.