A A A

Skolotāju diena 2019

4.Oktobrī skolā atzīmēja Skolotaju dienu. Pēc pasākuma, skolotaji brauca ekskursijā uz Tērveti.

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,
Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums.