A A A

Kooperatīvā stunda

08.03.2019. 8.klasei bija iespēja izbaudīt nākotnes mācību stundu, kuru viņiem sagatavoja un ciešā sadarbībā novadīja trīs skolotāji: krievu valodas un matemātikas skolotāja Rina Ivanova un mājturības un tehnoloģiju zēnu un meiteņu skolotāji Sergejs Karžaņecs un Sandra Ridus.

Kooperatīvai stundai par ideju kļuva krievu valodas tēma Masļeņica, tie simbolizē ziemas padzīšanu un pavasara sagaidīšanu, un svētku simbols – pankūkas, kas simbolizē sauli, matemātikā apskatāma kā riņķis. Pirmo daļu šīs neparastās stundas - krievu valodu, skolēni vadīja paši. Prezentēja savus grupu darbus par Masļeņicas vēsturi, tradīcijām, paražām un ticējumiem, pildīja pašizveidotos uzdevumus, skolotāja bija skolnieces lomā vienā no grupām. Otrajā stundā – matemātikā, skolēni atkārtoja akadēmiskās zināšanas par tēmu “Riņķis un riņķa līnija”, jo tieši šī tēma bija visu stundu caurvija. Mājturības stundās meitenes cepa pankūkas, zīlēja un pareģoja, kā to dara pēc svētku tradīcijām un ticējumiem. Vienlaikus nostiprināja akadēmiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām. Palīdzēja skolotājai noteikt pannas diametru, lai tā varētu iegādāties pannas vāku; mērīja pankūkas un aprēķināja tām laukumu. Zēni pa to laiku taisīja Masļeņicu, izgrieza viņai kleitu, arī izmantojot zināšanas par riņķi un riņķa līniju.

Noslēdzās stunda ar nodarbībām laukā; bez cirkuļa zīmējām riņķus, dziedājām dziesmas, attēlojām tradīcijas. Ēdām pankūkas un dedzinājām Masļeņicu.

Skolotāji bija priecīgi un gandarīti par paveikto darbu, skolēni par iespēju izmēģināt kaut ko jaunu. Atsauksmes par stundu bija tikai pozitīvas. Bērni ir gatavi pārmaiņām un sadarbībai, vajag tikai viņus ieinteresēt!

(skatīt attēlus Galerijā)

                                              skolotāja Rina Ivanova