A A A

Brīvlaiks nepagāja veltīgi

Radoši pētniecisko nodarbību nedēļa “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros.

         

Pavasara brīvlaikā 1.-6. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radoši pētnieciskajās nodarbībās. Šo nodarbību mērķis bija pilnveidot zināšanas par apkārtējā vidē notiekošajiem procesiem un rosināt interesi par pētīšanu.

Skolēniem bija iespēja darboties trijās darbnīcās: “Sajūtas dabā”, “Praktiskā māksla” un “Muzikālais sports”. Katrai dienai bija sava tēma, kuru caurvija visas nodarbības. Nodarbībās tika  izmantotas inovatīvās metodes ar reālās dzīves piemēriem, kurā tika pielietotas  modernās  tehnoloģijas un pētnieciskā darbība, lai palīdzētu skolēniem izprast dažādus procesus un parādību būtību. Dalībnieki ne tikai vēroja procesu, bet arī paši aktīvi tajā iesaistījās – plānoja, praktiski darbojās, veica pētījumus, izdarīja secinājumus. Katru dienu iesākām ar “Rīta apli”, kurā bērni tika ievirzīti  dienas tēmā. Dienas noslēgumā atkal pulcējāmies “Noslēguma aplī”, lai veiktu dienas izvērtējumu.

Radoši pētniecisko nodarbību nedēļā arī devāmies ekskursijās. Katrā ekskursijā tika pētīti interesanti objekti tuvākajā apkārtnē. Vienu dienu veltījām Pokaiņu meža izzināšanai, kurā aplūkojām dažādus akmeņu krāvumus un klausījāmies pavasarīgajās dabas skaņās. Braucienā uz Bikstu pusi, skolēni iepazinās ar senlietām pie Jāņa Urbāna un pie Annas Jurgaites ziepju darbnīcā gatavoja aromātiskas ziepes no dabiskām izejvielām Lieldienu noskaņā.

Nodarbību nedēļas izskaņā, “Noslēguma aplī”, skolēni atzina, ka šis bija jauki un lietderīgi pavadīts laiks, jo katru dienu varēja uzzināt kaut ko jaunu, aktīvi darboties un  interesanti pavadīt laiku.

(attēlus skatīt foto galerijās)

Skolotāja Nata Raudone