A A A

Konkursā "Balsis"

2019.gada 28. februārī Dobeles amatniecības un vispārizglītojošajā skolā notika Dobeles, Tērvetes, Auces novadu 1. kārtas konkurss “Balsis”, kurā piedalījās arī mūsu skolas 5.-9.klašo vokālais ansamblis un ieguva 3.pakāpi.

Konkursa mērķis bija sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

     Konkursa 1.kārtai bija jāsagatavo trīs dziesmas, no kurām divas ir a cappella.

Apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, viena ir latviešu tautas dziesma/apdare a cappella. Otrā un trešā – brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesma vai latviešu tautasdziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi.

Šogad sagatavojām latviešu tautasdziesmu Skaidrītes Pugačas apdarē „ Maza, maza ābelīte”, latviešu tautasdziesmu Asnates Pedeces apdarē „Godam dzimu, godam augu” un R.Paula, G.Rača  "Baltā dziesma" (no mūzikla "Leģenda par zaļo jumpravu").

Mūzikas skolotāja Nata Raudone