A A A

Jauna Lapene

Lai pirmsskolas grupiņu laukumi būtu pievilcīgi, praktiski un sagādātu aizvien jaunas rotaļu iespējas bērniem, katru gadu veicam rotaļu atribūtu remontu un pakāpeniski, finansu iespēju robežās, piebūvējam arī ko jaunu. Tā šovasar tapa jauna lapene „Mazulīšu” grupiņas bērniem.

Pieredzes apmaiņa

Jau daudzus gadus mūs saista draudzība ar Staļģenes vidusskolas pirmsskolas grupām. Apmaināmies ar idejām pasākumu rīkošanā un darba organizācijā. Šā gada 15.oktobrī  atkal viesojāmies Staļģenē, lai dalītos pieredzē par e-klases lietošanu un praksi darbā pēc jaunās kompetenču pieejas.

Novembris pirmsskolā

Mārtiņus aizvadījām rotaļīgā rudens nobeiguma un ziemas sākuma atmosfērā. Rīkojām viktorīnu „Ķo tu zini par Mārtiņiem?”. Grupās iepazināmies ar tautas ticējumiem, minējām mīklas, skandējām tautas dziesmas un grupas „Vāverēni” bērni apciemoja pārējās grupiņas un sākumskolas klases kā ķekatnieki. Neizpalika arī svinīgais Mārtiņdienas galds un bērniem kopā ar vecākiem bija iespēja gan piedalīties, gan apmeklēt Mārtiņdienas gadatirgu skolā, lai iegādātos dažādus našķus, siltas krāsainas zeķītes vai cimdus ziemai.

Šogad Lāčplēša dienā 11.novembrī  tika aizdegtas svecītes zālienā pie pirmsskolas grupiņām. Savukārt  Latvijas 101. dzimšanas dienu atzīmējām ar svinīgu muzikālu rīta pasākumu visām grupām.

Svētku nedēļas ietvaros, ar bērniem tika izrunāts par Latvijas karogu, ģerboni un himnu. Izveidoti patriotiskie stendi, kuros bērni varēja skatīt mūsu valsts simbolu: Bŗīvības pieminekli, pašreizējā valsts prezidenta Egila Levita portretu un iepazīties ar svētku un atzīmējamām dienām valstī.

Direktores vietniece māc.darbā: Anita Prince

Teātra uzvedums ''Kukulītis"

14. februārī Gardenes pamtskolas pirmsskolas grupiņas pulcējās vienkopus, lai noskatītos 4 gadīgo bērnu grupas "Kāpēcīši" sagatavoto teātra uzvedumu "Kukulītis".

Pēc uzveduma visas grupiņas, kopā ar audzinātājām un auklītēm, gāja jautrās rotaļās.

Tā kā ieejas biļete uz teātri bija 1 konfekte no katra apmeklētāja, tad "Kāpēcīšu" guvums bija itin liela konfekšu turza un pēc rotaļām varēja sākties cienāšanās.

Gala rezultātā - varen jautra dieniņa!!!