A A A

Skolas Vērtības

Skolas himna

Skolas himnai vārdus sacerēja gan skolēni, gan skolotāji - autoru kolektīvs, mūzikas autors: skolotāja Aiva Pundiņa

Tur, kur putni dziesmas dzied,
Zelta ziediem priedes zied. 
Tur, kur upīte tek balta,
Tur stāv mūsu skola stalta.


Gardene ir skolas vārds,
Daudzās balsīs izdziedāts,
Tā ir tur, kur priežu sils,
Tur stāv mūsu gaismas pils. 


Lai cik bargi vēji pūš,
Skola visus vieno mūs.
Vēl pēc gadiem takas šīs,
Mūsu dziesma kopā vīs.

Skolas karogs