A A A

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvās nodarbības 2019./2020.m.g.

Nr.p.k..

Fakultatīvs

Klase

Norises laiks

1.

Lasītprasme

1.

Otrdiena  8.15  -  8.55

2.

Drošības programma

1.

Piektdiena 8:15 - 8:55

3.

Lasītprasme

2.

Otrdiena 12:30 -  13:10

4.

Peldēšana

2.

Trešdiena 14:30 - 15:35

5.

Integrētā nodarbība 

3.

Trešdiena  8:15 -  8:55

6.

Lasītprasme

3.

Ceturtdiena 8.15  -  8.55

7.

Lasītprasme

4. Otrdiena  8:15 -  8:55

8.

Rekreācija 

8.

Ceturtdiena 14:50 - 15:30

9.

Matemātika 

9.

Piektdiena 9:50 - 10:30

10.

Vēsture 9.  Piektdiena 9:00 - 9:40

11.

Latviešu valoda

9.

Piektdiena 9:00 - 9:40

12.

Angļu valoda

9.

Pirmdiena 15:00 - 15:40
13. Datoru dizains 

8.-9.

 

Pirmdiena 15:00 - 16:20 

14.

PAŠPĀRVALDE

5.-9.

Otrdiena  15:00 - 17:00