A A A

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvās nodarbības 2021./2022.m.g.

Nr.p.k..

Fakultatīvs

Klase

Norises laiks

1.

Lasītprasme

1.

Ceturtdien 12:30  -  13:10

2.

Drošības programma

"Džimba"

1.

Ceturtdien 8:15 - 8:55

3.

Lasītprasme

2.

Otrdien 8:15 -  8:55

4.

Datorika 

2.

Pirmdien 13:20 - 14:00

5.

Datorika 

3.

Piektdien  13:20 -  14:00

6.

Lasītprasme

3.

Ceturtdien 8.15  -  8.55

7.

Lasītprasme

4. Trešdien  8:15 -  8:55

8.

Datorika 

4.

Ceturtdien 13:20 - 14:00

9.

Krievu valoda

4.

Otrdien 8:15 - 8:55

10.

Vēsture 9.  Pirmdien 8:15 - 8:55

11.

Angļu valoda

9.

Pirmdien 14:10 - 14:50

12.

Datorika 

8.

Otrdien 15:00 - 15:40
13. Datoru dizains 

6.-9.

 

Ceturtdien 15:00 - 15:40 

14.

PAŠPĀRVALDE

5.-9.

Ceturtdien  15:00 - 17:00

15

Rekreācija

1.-4.

5.-9.

Starpbrīži

Starpbrīži