A A A

Fakultatīvās nodarbības

Nr.p.k..

Fakultatīvs

Klase

Norises laiks

1.

Lasītprasme

1.

Otrdiena 8.15 līdz 8.55

2.

Drošības programma

1.

Pirmdiena 13.30 līdz 14.10

3.

Koriģējošā vingrošana

1.

Pirmdiena  14.20 līdz 15.00

4.

Lasītprasme

2.

Otrdiena 8-15 līdz 8-55

5.

Peldēšana

2.

Piektdiena 12.30 līdz 14.10

6.

Latviešu valoda/ matemātika 

3.

Ceturtdien 8.15 līdz 8.55

7.

Lasītprasme

3.

Otrdiena 8.15 līdz 8.55

8.

Koriģējoša vingrošana 4.

Trešdiena 8.15  līdz 8.55

9.

Lasītprasme

4.

Otrdiena  8.15 līdz 8.55

11.

Latviešu valoda

6.

Trešdiena 13.30 līdz 14.10

12.

Latviešu valoda

9.

Piektdiena 10.40 līdz 11.20

13

Vēsture

9.

Otrdiena 14.20 līdz 15.00

14.

Matemātika

9.

Piektdiena 11.30  līdz 12.10

15.

PAŠPĀRVALDE

5.-9.

Pirmdiena 15.00 līdz 17.00