A A A

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvās nodarbības 2019./2020.m.g.

Nr.p.k..

Fakultatīvs

Klase

Norises laiks

1.

Lasītprasme

1.

Piektdiena 8.15  -  8.55

2.

Drošības programma

1.

Pirmdiena 12.40 - 13.20

3.

Ritmika

1.

Trešdiena 8.15 - 8.55

4.

Lasītprasme

2.

Pirmdiena 8.15 -  8.55

5.

Peldēšana

2.

Piektdiena 13.30 - 15.00

6.

Integrētā nodarbība 

3.

Otrdiendiena  8.15 -  8.55

7.

Lasītprasme

3.

Ceturtdiena 8.15  -  8.55

8.

Lasītprasme

4. Trešdiena  8.15 -  8.55

9.

Matemātika 

9.

Piektdiena 9.50 - 10.30

10.

Vēsture 9.  Pirmdiena 14.20 - 15.00

11.

Latviešu valoda

9.

Otrdiena 8.15 - 8.55

12.

Rekreācija 

1. - 9.

Ceturtdiena (starpbrīži)

13. Datoru dizains 

8.

9.

Ceturtdiena 13.30 - 14.10 

Ceturtdiena  14.20 - 15.00 

14.

PAŠPĀRVALDE

5.-9.

Ceturtdiena  15.20 līdz 17.20