A A A

Skolēna individuālais augstākais vērtējums 2018./2019.m.g. 1.semestrī

 

 

ATZINĪBA  PAR  IZCILĀM  SEKMĒM   2018./2019.m.g. 1.semestrī