A A A

Absolventu salidojums

Tu, skola, izauklēji manus sapņus,
Tu līdzi izraudāji manas asaras.
No pirmās rudens dienas cēli kāpnes,
Līdz dzīvē izvadīji izlaiduma vakarā.

 

 

19.oktobrī  gaidīsim visus bijušos Gardenes skolas absolventus, lai kopīgi svinētu "Gardenes skolai - 20"