A A A

Vokālo ansambļu konkursā "Balsis"

Ceturtdien, 22.februārī Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā ieskandināja mazo vokālo ansambļu konkursu "Balsis”, kura mērķi ir nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu un veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Konkursam vajadzēja sagatavot trīs trīsbalsīgas dziesmas: Kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesmu /apdari a cappella; brīvas izvēles dziesmu (a cappella) un brīvas izvēles dziesmu.

Šajā konkursā piedalījās arī Gardenes pamatskolas 5.-9.klašu vokālais ansamblis un ieguva 3.pakāpi.

 Vokālā ansambļa pamatsastāvā dzied 11 aktīvas un atsaucīgas meitenes, kuras vieno dziedātprieks. Ansambli vada Gardenes pamatskolas mūzikas skolotāja Nata Raudone.

Konkursā tika  dziedātas: latviešu tautas dziesma Jēkaba Mediņa apdarē „Rindām auga ozoliņi” a cappella, latviešu tautas dziesma Natas Raudones apdarē „Slauk, māmiņa, istabiņu” a cappella un Sarmītes Skrūzmanes dziesma „Ieklausies”. Solo izpildīja Linda Raudone – vijole, Signe Skudra un Elvīra Grivkova - balss.