A A A

Skolēna individuālais augstākais vērtējums 2017./2018.m.g. 1.semestrī